1800 6148

Tổng đài chăm sóc khách hàng

Hoàn toàn miễn phí

Vui lòng kết nối tai nghe để trò chuyện (Hoặc hệ thống sẽ sử dụng loa và microphone trên thiết bị của bạn)

Vui lòng cấp quyền truy cập mic/camera để thực hiện cuộc gọi

Tắt cài đặt chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để sử dụng tính năng này.